Hoitotason ensihoitaja

Hoitotason ensihoitajana EMAlla

Raine Grönholm työskentelee hoitotason ensihoitajana EMA Finlandilla Pirkanmaalla. Työ EMAlla on ollut vaihtelevaa ja opettavaista, ja Rainen mielestä ensihoitajana voi aina kehittyä paremmaksi.

Grönholmin ura terveydenhuoltoalalla alkoi jo nuorena, sillä hän oli lukioaikana kesätöissä hoitoapulaisena vanhusten ja vammaisten palveluyksiköissä. Opiskelualaa valitessa terveydenhuoltoala kiinnosti edelleen, mutta työympäristönä sairaala ei tuntunut omalta paikalta. Sen sijaan ensihoidon vaihtelevuus veti Grönholmia puoleensa, ja niinpä hän päätyi opiskelemaan ensihoitoa ammattikorkeakouluun.

– On mielenkiintoista, että saman päivän aikana kohtaa useamman potilaan, joilla on erilaisia vaivoja ja sitä kautta pääsee miettimään heidän hoitoaan, Grönholm sanoo.

Grönholm pääsi EMAlle töihin heti valmistumisensa jälkeen. Työ EMAlla on vastannut hyvin hänen odotuksiaan, sillä opiskeluaikaiset harjoittelut antoivat hyvän kuvan siitä, millaista ensihoitajan työ on.

EMAlla Grönholmin työhön kuuluu sekä hoitotason että perustason yksiköissä työskentelyä. Hän ajaa paljon kiireettömiä potilaskuljetuksia, mutta myös hätäkeskuksen alaisia kansalaistehtäviä. On päivästä ja yksiköstä kiinni, kumpaa hän tekee enemmän. Grönholmin mukaan molemmissa on omat hyvät puolensa ammatillisen mielenkiinnon kannalta.

– Siirtokuljetuksissa saadaan valmiit epikriisit, joiden kautta pystyy oppimaan, mitä potilaasta on tutkittu. Itse pidän eniten kuitenkin kansalaistehtävistä. Silloin mennään suppeilla esitiedoilla tehtävälle, tehdään itse työdiagnoosi ja hoidon tarpeen arvio sekä päätetään, tarvitseeko potilas kuljetusta.

Ensihoitajan työtä määrittelevät melko paljon ulkoa päin tulevat olosuhteet, mutta mahdollisuuksia oman työn muokkaamiseen on silti tarjolla. EMAlla osa yksiköistä suorittaa enemmän tehtäviä kuin toiset, ja vähemmän kentällä oleville ensihoitajille jää aikaa suorittaa esimerkiksi asemapalvelusta.

– Yllättävän paljon voi vaikuttaa omaan työhönsä. Kun toimitaan kahdestaan työparin kanssa, päätetään yhdessä, että miten tämä keikka sujuu, mitä tämän jälkeen tehdään ja kuinka kauan tähän käytetään aikaa. Halutaanko, että keikka sujuu jouhevasti, vai halutaanko antaa potilaalle vähän enemmän aikaa, jos tuntuu siltä, että hän tarvitsee sitä.

Tiimityötä, tiukkoja tilanteita ja jatkuvaa oppimista

Ensihoitajat kohtaavat työssään lähes koko ihmiselon kirjon, ja joskus tilanteet voivat olla henkisesti raskaita. Tällaisen tapauksen sattuessa kohdalle tapahtuneesta keskustellaan jälkikäteen työparin kanssa ja tarvittaessa myös esimiehen järjestämässä debriefing-tilaisuudessa. Debriefingiä tarvitaan erityisen vaikeiden ja raskaiden tilanteiden kohdalla, kuten tuloksettoman elvytyksen jälkeen. Mieleen painuvat hetket voivat olla kuitenkin myös positiivisia, kuten silloin, kun potilaalta saa kiitosta.

– Kohtaaminen ensihoitajan ja potilaan välillä on usein niin lyhyt, että harvemmin kiitosta tulee. Mutta silloin kun sitä saa, se on sitäkin merkityksellisempää, Grönholm kertoo.

Palautetta ensihoitajat saavat paitsi potilailta, myös toisiltaan. Vuoron aikana työparilta saadut kehut ja kiitokset auttavat jaksamaan.

– Meillä on tosi hyvä työilmapiiri. Yhtäkään työparia ei ole ollut, jonka kanssa en olisi tullut juttuun, mutta se on tietenkin myös itsestä kiinni, Grönholm sanoo.

Vaikka ensihoitajan työ on itsenäistä, se on samalla myös tiimityötä, jossa sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Toimiva kommunikaatio työparin kanssa on edellytys työssä onnistumiselle, ja hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan luonnollisesti myös potilaiden kanssa.

– Täytyy pystyä katsomaan ihmisiä silmiin ja koskemaan heitä. Myös oma-aloitteisuus on tärkeää, koska kentällä ollaan yksin työparin kanssa. Vaikka meitä on kaksi, jonkun on johdettava tilannetta ja pystyttävä päättämään hoidon tarpeen arvion perusteella, mitä potilas tarvitsee. Lisäksi pitää osata kuunnella. Ihmisiltä voi tulla valtavasti puheentulvaa, ja sieltä pitää pystyä poimimaan oikeat asiat.

Grönholm mainitsee ensihoitajalle tärkeiksi ominaisuuksiksi myös ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen. Perusasiat pysyvät ensihoitajan työssä samana, mutta uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, ja myös ensihoitajien on tärkeää olla niistä tietoisia. 

– Pitää olla valmis vastaanottamaan uutta tietoa ja hyväksyä se seikka, ettei koskaan ole valmis. Jokaisen keikan voisi hoitaa jollain tavalla paremmin, Grönholm sanoo.


Kiinnostaako työ EMAlla?
Katso täältä kaikki avoimet työpaikkamme tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.